Tahir Sami Bey'in Özel Hayatı

Tahir Sami Bey'in Özel Hayatı. Tahir Sami Bey'in Özel Hayatı ile Uzun Hikâye'nin başka bir ortak yönü de, otobiyografik açıdan 'portre' sunması ve fikri yönünün belirgin şekilde 'ağır'lığıdır.

Responsive image
YAZAR
Mustafa Kutlu
DOSYA BOYUTU
3,27 MB
YAYIN TARIHI
2012
DIL
Türkçe
ISBN
9789759953096

Bir Tahir Sami Bey'in Özel Hayatı kitabı indirmek ister misin? Doğru yoldasın! Tahir Sami Bey'in Özel Hayatı kitabını web sitemizde mobilityweekbg.com adresinde bulabilirsiniz. Bu kitap Mustafa Kutlu tarafından yazılmıştır.


Türk hikâye sanatının önemli isimlerinden Mustafa Kutlu, 2000 yılından beri, düzenli olarak her yıl bir hikâye kitabı yayımlıyor. Bu kitaplar sırasıyla; Uzun Hikâye, Beyhude Ömrüm, Mavi Kuş, Tufandan Önce, Rüzgârlı Pazar, Chef, Menekşeli Mektup, Kapıları Açmak ve Huzursuz Bacak...2009'un kitabı ise Ağustos ayının ilk haftasında okuyucuyla buluşan Tahir Sami Beyin Özel Hayatı oldu.Tahir Sami Beyin Özel Hayatı, esasen günümüzde bir kitapseverin hususi çerçevesini vermek isteyen bir çalışma. Esere edebi mahiyet kazandıran husus, hem modern kurgusundan hem de uzun hikâye formatındaki anlatımından kaynaklanıyor. Temel niteliği ise bir tutku hikâyesi oluşunda aranmalıdır. Çoğu tutkular gibi sahibini bir başına bırakan ve dramatik sona doğru götüren bir serüvenin hikâyesi...Yazar, Tahir Sami Beyin kişiliğindeki temelleri üç kuşak öncesine kadar götürüyor. Asıl işi ve çalıştığı mekân, esrarengiz denilebilecek yapısıyla okurda merak uyandırıyor. Biz özellikle bu kitapta özel hayatın ele alınış ve irdelenişini arayabiliriz. Ama yazar burada bir psikolojik tahlil ve kışkırtıcı bir açılım yerine; toplumumuzun değer hükümlerine bağlı kalarak meselenin özüne işaret etmekle yetiniyor.Tahir Sami Bey, bir karakter olarak Mustafa Kutlunun bugüne kadar verdiği toplumsal yanı ağır basan eserlere nazaran, bireyi öne çıkaran, neredeyse tek kahramanlı bir hikâye. Yazar, kırk yıllık basın-yayın hayatında muhtemelen pek çoğuyla tanışmış, konuşmuş, oturup kalkmış Tahir Sami Beylerin tümünden yeni bir karakter inşa ediyor.Tahir Sami Beyin Özel Hayatı, kendini kitaba, dergiye, bilgiye karşılıksız adayan, ancak toplumdan hiçbir kabul ve iltifat görmeyen, bir bakıma harcanmış bir ömrün hikâyesidir. Bu hikâye bizi, aramızda hâlâ dolaşan Tahir Sami Beylere daha bir şefkat ve saygıyla yaklaşmamızı sağlayabilir.Baskı Yılı: 2012Dili: TürkçeYayınevi: Dergah Yayınları 


...and tried to be evaluated in general based on the wording pursuant to the life of Tahir Sami Bey primarily. (Dere, 2015: 545) Mustafa Kutlu ise Tahir Sami Bey in Özel Hayatı nda bu durumdan.